Bytové domy v správe TECHNOTUR-u s.r.o.

ulica číslo domu počet bytov poverený zástupca
Hurbanova 130/11 12  
  130/13 12 Krapková Eva
  130/15 17  
  139/28 16  
  139/30 23 Samek Rastislav
  139/32 23 Staňová Elena
  139/34 16 Susko Miroslav
  143 32  Jozef Fáber
  3154 24 Mgr. Tomeš ján
  157 18  
Jiráskova 165/2 23 Lysý Ján
  165/4 23 Ozimý Martin
  165/6 23 Ondrejková Mária
  165/8 23 Dunajčíková Elena
  165/10 23 Milatová Viera
Úradníčkova 189/2 7 Hanáček Ivan
  189/4 9  
  190 8 Šima Miloš
  193 30  
Dibrovova 221 8 Pásztor František
  222 7  
  244 32 Miroslav Pollák
  245 32  
Husitská 252 44 Jašák I., Antálek A.
SNP 265/9 16  Ing. Husák Miroslav
  265/11 16 Hollá Tatiana
Gen. 356 18 Mikuláš Pavol
M. 358 18 Vávra Peter
R. 361 18  
Š 362 15 Caltík Ján, Ochodnicka Anna
t 368 29 Nižňanský Branislav
e 379 24  
f 380 14 obecné byty
á 380 24 nájomné byty
n 381 18 Rojková Gizela
i 382 12  
k 384 18  
a 385 18  
Mýtna 537 61 nájomné byty
  595 14 obecné byty
Hlubockého 306 15 nájomné byty
  676 14 nájomné byty
Spolu   847